Uitvoering staat gepland voor het 4e kwartaal van 2017. Dit is echter ook afhankelijk van de sanitatie en het voorspoedig verloop van onderzoeken.

In overleg met de wethouders (26 mei 2016) hebben ze toegelicht dat het onderhoud van het fietspad van de Achtmaalseweg niet in het “programma groot onderhoud wegen 2016-2017 is opgenomen” In de tweede helft van 2016 zou aan de gemeenteraad een voorstel worden ingediend om een extra krediet te verlenen. De toelichting is ‘het voorstel wordt waarschijnlijk op 15.11.2016 behandeld in de gemeenteraad’