Er wordt jaarlijks een Grondnota vastgesteld. Per project kan een raadsbesluit over de kosten van bouwgrond worden genomen.