De gemeente hanteert een beheerplan voor wat betreft het periodieke onderhoud van alle wegen.Tussentijds kunnen noodreparaties uitgevoerd worden.Op nadrukkelijk verzoek van de dorpsraad en inwoners betreffende de slechte staat van de fietspaden aan de Achtmaalseweg zijn ook noodreparaties uitgevoerd eind 2009.

De dorpsraad is teleurgesteld over de kwaliteit na uitvoering van deze reparaties en heeft navraag gedaan. De gemeente verwijst naar het beheerplan.