Kip te verkrijgen in Achtmaal op zaterdag

Ieder zaterdag staat “Ronalds Kip & Rib” van 12.30 tot 17.00 uur op ’t Gouwe Pleintje

Ieder dorp krijgt één vaste handhaver

Iedere handhaver in de gemeente Zundert krijgt 1 of 2 dorpen toegewezen waar zij de verantwoordelijkheid krijgen voor toezicht en handhaving. Ze hebben daarvoor elektrische fietsen in gebruik genomen. Op deze manier zijn de handhavers meer zichtbaar in de wijk en toegankelijker voor inwoners en organisaties. Burgemeester Poppe-de Looff heeft vandaag, 13 februari, samen met de handhavers het startsein gegeven voor deze aanpak.

In de gemeente Zundert zijn handhavers in dienst, ook wel Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) genoemd. Burgemeester Poppe-de Looff: “We willen als gemeente met burgers samenwerken aan een veilige leefomgeving. Daarom gaan we hen nog meer betrekken bij toezicht en handhaving in de wijken. We richten ons op de overlast en ergernissen en leveren zo veel mogelijk maatwerk.”

Naast toezicht en handhaving is de gemeente ook in gesprek met organisaties die de belangen van de buurt behartigen, zoals dorpsraden, buurtpreventieteams, wijkagenten en buurtambassadeurs.


De verdeling

De drie handhavers van de gemeente Zundert gaan in de volgende dorpen werken:

  • de heer Brood in Rijsbergen
  • mevrouw Meerdink in Zundert en Klein Zundert
  • de heer Snepvangers in Wernhout en Achtmaal

Inwoners en anderen kunnen de handhavers bereiken via gemeente@zundert.nl of via tel.nr.: 076 – 599 56 00.

Uitnodiging: Ideeën en oplossingen gezocht voor de toekomst van het buitengebied Zundert

Er speelt veel in het buitengebied van Zundert en er komt nog veel meer op ons af. Denk bijvoorbeeld aan agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie. Het zijn veranderingen die ook kansen bieden en die ons allemaal aangaan.

De dorpsraden Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen en Wernhout nodigen daarom iedereen uit om hierover in dialoog te gaan met elkaar: inwoners van alle dorpskernen en het gehele buitengebied van Zundert, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

In februari en maart worden de bijeenkomsten ‘Vitaal buitengebied’ georganiseerd. Met als doel inspiratie bijeen te brengen en bouwstenen voor de toekomst te verzamelen. Uw inbreng stellen wij niet alleen zeer op prijs, we kunnen het alleen samen.

Pilot vitaal buitengebied Zundert: Samen zorgen we voor een gezond Zunderts buitengebied

De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de pilot vitaal buitengebied Zundert. In de pilot slaan we de handen ineen om een toekomstbestendig buitengebied te creëren: een buitengebied om te wonen, ondernemen en recreëren. Nu en over 20 jaar. Dit doen we door mensen in beweging te brengen, door gezamenlijk bouwstenen te leggen en door te ontdekken.

Partners in de pilot zijn de dorpsraden in Zundert, de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant. Doet u ook mee?

Programma

  • Welkom door dorpsraad en wethouder ruimtelijke ordening Patrick Kok
  • Presentatie over de uitdagingen in het buitengebied
  • Uitgelicht: drie inspirerende voorbeelden
  • Aan de slag

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 22.00. Aanmelden is niet nodig.

Camping Achtmaal van het gas af

ACHTMAAL – Camping De Ossewei in Achtmaal gaat op woensdag 13 februari van het gas af.

Die dag heet wethouder Johan de Beer in Achtmaal gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Anne-Marie Spierings welkom. Zij neemt de officiële ingebruikname van de ondergrondse warmtebuffer voor haar rekening.

De buffer is bedacht en geïnstalleerd door het Achtmaalse bedrijf HoCoSto. In de zomer van 2018 was dit één van de voornaamste projecten op de Klimaat Top Zuid en nu is dit het eerste project dat ook daadwerkelijk gerealiseerd is.