Nieuw woningbouwproject in Achtmaal op komst

ZUNDERT – De gemeente Zundert gaat een overeenkomst aan met SoMa Vastgoed voor de ontwikkeling van een woningbouwproject ten zuidoosten van Achtmaal. Het project is nog in ontwikkeling en bestaat uit maximaal 40 woningen.

Met dit plan is de woningbehoefte in Achtmaal voor de komende jaren verankerd, zo stelt de Gemeente Zundert. De Dorpsraad Achtmaal is door het Zundertse college reeds geïnformeerd over het plan. SoMa Vastgoed gaat binnenkort de omgevingsdialoog opstarten.

Betaalbare woningen

“Het plan voor nieuwe woningen in Achtmaal sluit aan op het woonbehoefteonderzoek dat de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd. Er is in het dorp een uitgesproken behoefte aan meer en betaalbare woningen, en daar spelen we met dit project op in,” aldus wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Daarnaast past het project in de structuurvisie Achtmaal 2025, de Woonvisie 2.0 en de ambitie van de gemeente voor het behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Achtmaal.

Locatie

Het woningbouwproject komt ten zuidoosten van Achtmaal te liggen. De zuidoostrand grenst aan de Pastoor de Bakkerstraat, de Van Lanschotstraat en Tessenvijverstraat. De locatie van het voormalige Witgele Kruisgebouw is ook inbegrepen. Een deel van de grond is nu al in eigendom van SoMa vastgoed. De andere delen zijn van de Gemeente Zundert en woningcorporatie Thuisvester. De gemeentelijke grond wordt nu verkocht aan de projectontwikkelaar, de grond van Thuisvester volgt op korte termijn.

Spelregels

“De verkoop van de grond gaat gepaard met een overeenkomst waarin de spelregels staan vastgelegd. Zo moet het project een dorpskarakter hebben met 45% besteed aan openbare ruimte. Hiervan is een substantieel deel gereserveerd voor groen en water. Er mogen maximaal 40 woningen worden gebouwd waarvan minimaal vijf sociale koopwoningen met ieder een koopsom van circa twee ton,” aldus wethouder Patrick Kok.

Vervolgstappen

Projectontwikkelaar SoMa Vastgoed gaat op korte termijn het omgevingsdialoog opstarten. Op basis van de uitkomsten wordt een stedenbouwkundigplan ontwikkeld dat aan de Gemeente Zundert wordt aangeboden.


Interessante informatieavond in Achtmaal; veel informatie en tips!

Gisterenavond hebben ongeveer 120 inwoners van Achtmaal de informatieavond van de dorpsraad en buurtpreventie bezocht. Zij kwamen om te luisteren naar boeiende presentaties van Rita van Kalmthout over het glasvezelnetwerk en Corné van de Riet over cybercrime. Onze burgemeester Joyce Vermue, de wijkagent Rick Van den Belt, en de handhaver Peter Snepvangers stelden zich voor en vertelden wat hun dagelijks bezig houdt. Ook was er alle gelegenheid om alle vragen aan de wethouder De Beer, Zopfi of Kok te stellen. Alle drie waren ze present, wat zeer wordt gewaardeerd!

In een vlot tempo is er veel informatie met de inwoners gedeeld over de volgende onderwerpen:

Glasvezelnetwerk; doe ik mee of zeg ik nee?
Rita van Kalmthout gaf een heldere presentatie over het glasvezelnetwerk. De vele voordelen en ook enkele nadelen werden benoemd. U heeft tot 1 februari 2020 te tijd om te beslissen om tegen zeer lage kosten aan te sluiten. De oproep is: neem de beslissing op basis van een bewuste overweging!

Wilt u de presentatie of meer informatie ontvangen om deze thuis te lezen?
Stuur gerust een mail naar: rita@ricodi.nl
Ook kunt u zich laten informeren door, een van de providers, Trined. Op 25 en 26 november staan ze met een informatiebus op ’t Gouwe Pleintje in Achtmaal.

De burgemeester Joyce Vermue; stelt zich voor!
Onze burgemeester heeft sinds haar benoeming kennis gemaakt met Achtmaal. Vorige week is het nieuwe Raadhuis in gebruik genomen, hiermee heeft ze haar kennismakingsperiode afgerond. Ze nodigt alle aanwezigen van harte uit om het nieuwe Raadhuis te bekijken door aanstaande zaterdag 16 november de dag van de inwoner te bezoeken. Ook dorpsraad Achtmaal is hier present!

Informatie van de wethouders; bouwen, onderhoud wegen, energieloket, bibliotheekwerk.
Bouwen in Achtmaal Zuid
Tijdens de informatieavond kondigde wethouder Kok aan dat de aftrap is gegeven voor een nieuw woningbouwproject in Achtmaal Zuid. Dit is een eerste stap in een mooi bouwproject. De vervolgstappen zijn: het maken van een definitief plan en het doorlopen van de procedure voor de juiste omgevingsvergunning. De verwachting is dat over anderhalf jaar duidelijk is wanneer de eerste steen gelegd kan worden.

Onderhoud wegen
De programmering wegen 2018/2019 is goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd. Hierin zijn o.a. opgenomen, de Blokenstraat en Kraaiheuvelstraat. Voor het eerste halfjaar staan op de planning: Zoeksedijk, Buntweg en ……………….

Energieloket; ook voor u!
In een notendop maakte Wethouder De Beer de aanwezigen attent op de ontwikkelingen en ook mogelijkheden op het onderwerp ‘energie’. Een thema van de toekomst, wat iedereen raakt!
Wilt u alles weten over zonnepanelen of geld besparen met subsidies? Bezoek het digitale energieloket Zundert!

Bibliotheekwerk Zundert: Ook voor Achtmaal; oproep aan iedereen: vul de korte enquête in!
Het is belangrijk dat jonge kinderen goed leren lezen, voor ouderen is lezen ontspannend. Om de toekomstvisie op het bibliotheekwerk (2021 en verder) te bepalen is een enquête uitgezet.
Via de enquête wordt de mening van de inwoner meegenomen in de nieuwe visie.
Een oproep aan de inwoners van Achtmaal: vul de enquête in. Uw mening doet er toe!!

Snelheidsmeterspaarpot: 1.000,– wordt besteed aan reflecterende huisnummers!
Iedereen heeft het gezien; enkele weken geleden stond de snelheidsmeterspaarpot in de Hulsdonkstraat. Het doel is om de weggebruiker bewust te maken van de maximaal toegestane snelheid. In deze periode is het streefbedrag van € 1.000,– opgehaald. Het gekozen doel zijn reflecterende huisnummers voor de bewoners van de Hulsdonkstraat, maar ook voor 14 adressen in Achtmaal. Deze zijn tijdens de informatieavond door loting bepaald!

Reflecterende huisnummer: als elke seconde telt!!
In het donker zijn huisnummers, met name in het buitengebied, slecht te vinden of te lezen. Heel vervelend, zeker wanneer hulpdiensten uw huis moeten vinden. U kunt hier zelf aan bijdragen door een reflecterend huisnummer aan te schaffen.

Bestellen via de dorpsraad tot 21 november a.s.! (suggestie à december kado!)
Tijdens de avond ontstond belangstelling om deze te bestellen. Dit kan via de dorpsraad Achtmaal. U heeft dan een hele fikse korting op de verzendkosten. U kunt bij ons bestellen door te mailen naar: secretaris@dorpsraadachtmaal.nl. De bestelperiode sluit: donderdag 21 november ’19.

Achtmaal wil zich veilig voelen en veilig zijn, maar wat als dit niet zo is?
Voor de veiligheid van de inwoners zetten velen zich in. Zij stelden zich aan de aanwezigen voor!

  1. Buurtpreventie Achtmaal
    Buurtpreventie Achtmaal à achtmaal@buurtpreventiezundert.nl
    – Website Buurtpreventie Zundert

Ook staat er informatie om onveilige situaties te voorkomen op de website: kijk gerust 😉

Cybercrime: de criminelen van nu en van de toekomst!
Corné van de Riet geeft een presentatie, verduidelijkt met korte filmpjes over cybercriminaliteit.
Cybercrime is criminaliteit met ICT, dus met computers maar ook met smartphones. Criminelen breken in op een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. Meestal met het motief om geld buit te maken of om een bedrijf schade aan te brengen.

De oproep is: surf naar de website en informeer u zelf en wees alert! (Gouden Tips!)

Mocht u toch nog vragen hebben, ook als de infoavond niet hebt bezocht, stel deze gerust!
Per mail via: achtmaal@buurtpreventiezundert.nl of secretaris@dorpsraadachtmaal.nl of spreek een van de leden van de buurtpreventie of dorpsraad aan. Wij zijn er voor u!

Alle aanwezigen hartelijk dank voor elke bijdrage en deze mooie opkomst.

Dorpsraad Achtmaal houdt informatieavond

ACHTMAAL – De Dorpsraad Achtmaal houdt komende woensdag in het MFA Achtmaal weer een informatieavond waarbij ontwikkelingen met betrekking tot het dorp Achtmaal worden belicht en toegelicht.

Zoals het er nu uitziet zal deze keer het gehele college van burgemeester en wethouders bij de bijeenkomst present zijn. De nieuwe burgemeester en dorpsgenoot Joyce Vermue zal zich persoonlijk voorstellen deze avond. Daarnaast zijn de wethouders Patrick Kok, Johan de Beer en Twan Zopfi de hele avond aanwezig voor het beantwoorden van al dan niet prangende vragen. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Jubilarissen in het zonnetje bij St. Martinus

ACHTMAAL – Bij muziekvereniging St. Martinus in Achtmaal zijn zaterdag twee mensen gehuldigd. Jacqueline Kouwenhoven vanwege 50-jarig lidmaatschap van muziekverenigingen en Robert Jorissen omdat hij 25 jaar lid is van St. Martinus.

Jacqueline Kouwenhoven zat 37 jaar bij Fanfarekorps Excelsior in Noordwijk en de laatste dertien jaar bij St. Martinus. Nadat ze met haar man Wilfred, die ook muzikant was, in Zundert was komen wonen gingen ze op zoek naar een muziekvereniging in de regio. Al snel kwamen ze bij St. Martinus uit, waar ze als twee ervaren muzikanten van harte welkom waren.

Bestuur

Wat de mensen van St. Martinus toen nog niet wisten was dat ze tevens een paar gedreven verenigingsmensen hadden binnengehaald. Jacqueline was amper een jaar lid en ze zat al in het bestuur, om nog geen jaar later het secretariaat voor haar rekening te nemen. Ook Wilfred haar man en maatje stond altijd klaar voor de vereniging en heeft ook nog een tijdje bestuurlijke taken uitgevoerd. Helaas moest Jacqueline veel te vroeg afscheid nemen van Wilfred. Het was voor haar daarna geen makkelijke tijd, maar ze heeft zich er kranig doorheen geslagen. Ondertussen is ze verhuisd naar Etten-Leur, maar is ze St. Martinus trouw gebleven. Naast het musiceren en besturen presenteert ze ook en is vaak te horen als de uit te voeren nummers worden aangekondigd. Ze doet dit professioneel en met een prettige stem. En niet alleen bij St. Martinus, ook heeft ze dat jaren bij het Onderling Muziek Toernooi (OMT) van de gemeente Zundert gedaan. Naast al deze taken is ze ook van de partij ten tijde van de acties die een vereniging als deze financieel ondersteunen.

Trommel

Robert Jorissen werd zaterdag gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij St. Martinus. Op 7-jarige leeftijd deed hij mee aan een ledenwervingsactie op de basisschool, en maakte daar eigenhandig een trommel van een lege wasmiddelenton. Het was toen 1994 en later kreeg hij zijn eerste theorielessen van Marian Boden, dit was het begin van zijn muziekcarrière. Na de theoretische basiskennis begon hij op de bugel bij Ad Boden en al snel zat hij op les bij Gerard Jordans, de toenmalige dirigent en muziekdocent bij de muziekvereniging.

Voorzitter

Deze lessen gingen niet altijd van een leien dakje, wat in die tijd wel meer voorkwam bij puberende jongeren. Vaak is er een ouder/leraar gesprek gevoerd om de verhouding leraar/leerling weer op de rails te zetten, maar dan ging Robert er ook weer voor. Hij schopte het uiteindelijk tot niveau C. Wat vanaf het begin duidelijk was, is dat Robert een verenigingsman was en hij groeide uit tot een van de beste muzikanten en een gedreven bestuurder. Want in 2007 kwam hij als 20-jarige jonge vent in het bestuur en afgelopen voorjaar werd hij op 33-jarige leeftijd voorzitter van St. Martinus. Iets waar de hele vereniging blij mee was gezien het feit dat hij met 100 procent van de stemmen werd gekozen. Voordat het zover was heeft Robert een goede bestuurlijke opleiding gehad en heeft hij deel uitgemaakt van de organisatie jeugduitjes, teerfeest, ondersteuning in secretariaat, zitting in de stichting Luid en Duidelijk en actief in het Sinterklaascomité. Momenteel bespeelt hij de eerste trompet.